Měřidlo trhlin – indikátor otevření trhliny

1,910.59 s DPH 1,579.00 bez DPH

Popis

Trhliny a praskliny ve stavebních konstrukcích jsou velmi častým jevem. Tento typ poškození se vyskytuje jak u zděných, tak u betonových (železobetonových a předpjatých) konstrukcí.

Index trhlin
Indikátor dilatace trhliny měří změnu otevření trhliny ve dvou na sebe kolmých směrech. Zařízení lze použít také k měření změn šířky dilatační spáry. Po instalaci indikátoru víme nejen to, že se šířka trhliny mění, ale také, a to je nejdůležitější, jak velká tato změna je. Takové měření umožňuje racionální posouzení technického stavu zkoumaného konstrukčního prvku.

Měřidlo trhlin z nerezové oceli
Všechny části měřidla jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je zcela odolná vůči vnějším vlivům. Zařízení lze proto úspěšně používat v interiéru i exteriéru.

Stavebnictví

1) spodní deska se stupnicí: vodorovná (6) a svislá (5)

2) horní deska s milimetrovou stupnicí: vodorovná (7, 8) a svislá (9)

3,4) otvory pro upevnění kotev

5) svislá stupnice s noniusem

6) vodorovná posuvná stupnice

7) vodorovné dělení v mm

8) druhá vodorovná stupnice mm

9) vertikální dělení v mm

Aplikace

Měřidlo umožňuje měřit šířku trhliny ve dvou na sebe kolmých směrech. V určitém rozsahu měření lze také určit úhel natočení obou částí indikátoru.

 

Pozitivní čtení

Čtení kladných hodnot na stupnici indikátoru je jednoduchá operace, která by neměla působit žádné potíže. Princip snímače je obdobný jako u třmenu. Nůž umístěný pod každou milimetrovou stupnicí umožňuje odečítat hodnoty s přesností na 0,05 milimetru. Celočíselné hodnoty by se měly odečítat proti nule na levé straně měřítka.

Čtení záporných hodnot (nalevo od nuly)

Celočíselné hodnoty se odečítají proti nule na levé straně měřítka (jako u kladných hodnot). Zlomky milimetru by se měly odečítat proti nule na pravé straně měřítka.

 

Úhel natočení

Pokud se údaje na horní (7) a dolní (8) stupnici liší, znamená to, že se části ukazatele vůči sobě otočily. Úhel natočení (ve stupních) lze určit ze vztahu:

tg((p)=(G – D)/40

 

Instalace indikátoru

V závislosti na podkladu, na který má být indikátor připevněn, jsou možné následující způsoby instalace:

A) Lepené – na vhodném odolném podkladu, jako je beton, cihly, kámen, kov.

B) MONTÁŽ NA PODKLAD – Na podklady, které neumožňují stabilní přilnutí indikátoru, jako jsou staré cihly, pískovec, omítka apod.

C) MONTÁŽ NA DESKY pomocí přídavných montážních konzol – pokud je nutné posunout montážní body.

 

INSTALACE INDIKÁTORU TRHLIN

1

Foto 1. Příprava podkladu – sekání omítky

Foto 2. Vyznačení polohy otvorů pro chemické kotvy – kotvy je možné umístit do libovolných otvorů indikátoru.

3

Foto 3. Vrtání otvorů (vrták 8 mm, hloubka otvorů min. 65 mm)

4

Obr. 4. Vyjmutí vývrtů z otvorů

5

Obr. 5. Vstřikování pryskyřičné kompozice do otvorů.

6

Obr. 6. Zdrsnění kotev

7

Foto 7. Pohled na měřicí bod po instalaci šablony s kotvami

Foto 8. Montáž nastavovacích desek pro lepené kotvy

9

Foto 9. Pohled na měřidlo po instalaci

 

Vyberte pole, která se mají zobrazit. Ostatní budou skryta. Tažením myši můžete změnit pořadí.
 • Obrázek
 • SKU
 • Hodnocení
 • Cena
 • Stock
 • Dostupnost
 • Přidat do košíku
 • Popis
 • Obsah
 • Hmotnost
 • Rozměry
 • Další informace
 • Prodává se na
 • Přeprava
Chcete-li skrýt srovnávací panel, klikněte mimo něj
Porovnat